Termeni si conditii
1. Dispozitii introductive
Acesti termeni si conditii (in continuare "Termeni si conditii") includ conditiile de utilizare a serviciilor si conditiile pentru utilizatorii acestora (in continuare " Client") oferite de prestatorul (in continuare "Furnizor") de servici aici mentionat.
Versiunea de Termeni si conditii permanent in vigoare se paote gasi pe pagina web unas.eu a furnizorului (in continuare "pagina web").
Politica de administrarea datelor cu caracter personal a Utilizatorului contine Politica de confidentialitate, care poate fi accesat pe likul urmator:
https://unas.eu/ro/privacy-policy
Contractul nu este considerat un contract scris, acestea nu sunt inregistrate de catre Furnizor, nu sunt disponibile si nu pot fi vizualizate.
Informatiile tehnice necesare pentru utilizarea serviciilor care nu sunt descrise in Termeni si conditii sunt disponibile pe pagina web.
Se considera "Utilizator" din punct de vedere a Termenilor si conditiilor si pe baza acestuia a contractulului incheiat, cel care este o persoana fizica cine actioneaza in afara profesiei unei activitati independente sau a unei afaceri, care cumpara, comanda, primeste, foloseste, utilizeaza serviciile Furnizorului, sau este destinatarul comunicarii comerciale, ofertei, care indeplineste una dintre criteriile mai sus mentionate.
2. Furnizorul
Nume: UNAS Online S.R.L.
Sediul central: H-9400 Sopron, Kőszegi út 14.
Cod fiscal: 14114113-2-08
Numar de inregistrare al societatii: 08-09-015594
Instanta de inregistrare: Győri Törvényszék Cégbírósága
Data de inregistrare a societatii: 2007.11.29.
Email: romania@unas.eu
3. Conditii de utilizare a serviciilor, obiectul contractului
3.1. Conditii de utilizare a serviciilor
Serviciile pot fi utilizate de Utilizatorul care a indeplinit varsta de 18 nai, persoana fizica, persoana juridica, sau organizatiile economice fara personalitate juridica.
Utiizatorul care foloseste serviciul si incheie contractul declara ca, conform legii maghiare are capacitatea legala de a actiona conform legislatiei ungare si in numele organizatiei pe care o reprezinta are dreptul de a face declaratii sau detine de o autoriazre care ii permite sa incheie contractul de servicii.
3.2. Obiectul contractului
Furnizorul publica pe site-ul sau continutul exact al serviciilor, conditiile tehnice si modalitatiile de utilizare a acestora, isi rezerva dreptul de a face schimbari. Tipurile de serviciu sunt dupa cum urmeaza:
 • Serviciu de HOSTING: Serviciul de gazduire web, pe care Clientul il poate utiliza pentru a stoca site-uri Web, de a rula aplicatii online, pentru a stoca baze de date si adrese de e-mail.
 • Serviciu de DOMENII: Inregistrarea si mentinerea de domenii de nivel superior(Top Level Domeniu / TLD) sau a subdomeniilor.
 • Serviciu SHOP: Un serviciu de Magazin Online, care ofera Clientului posibilitatea pe o interfata separata de a prezenta si vinde produsele acestuia, oferind vizitatorilor oportunitatea de a se informa si de a comanda.
 • Alte servicii: Pentru serviciile de mai sus, Furnizorul comercializeaza Certificat de securitate SSL, serviciu de trimitere SMS, serviciu de design si software-uri externe.
4. Contract de abonament
4.1. Crearea contracutlui de abonament
4.1.1. Inregisrare, Comanda
Intentia clientului de a incheia un contract de abonament poate fi indicata printr-o comanda plasata pe site-ul Web al Furnizorului de servicii, in acelasi timp accepta Termenii si conditiile si politica de confidentialitate. Comandarea se intampla simultan cu o inregistrare de utilizator, in timpul careia Clientul va introduce numele de utilizator, parola, numele, datele de facturare, de corespondenta si adresa de e-mail pe care o va utiliza ulterior pentru a contacta Furnizorul (denumit in continuare "Adresa de contact"). Ordinul trimis este o oferta obligatorie din partea Clientului de a utiliza serviciul inclus in comanda in conditiile termenilor si conditiilor publicate in Termeni si conditii si conform datelor aflate pe pagina aferenta serviciului.
4.1.2. Confirmare
Dupa trimiterea electronica a comenzii, Furnizorul va confirma comanda fara intarziere, dar in termen de 48 de ore in mailul setat in adresa de contact a Clientului. E-mailul de confirmare contine detaliile privind datele de inregistrare a Clientului si datele comenzii(de exemplu informatiile de facturare, numele dorit pentru magaziunul online, numele de domeniu dorit etc.), Id ul si data comenzii, lista si cantitatea elementelor care apartin serviciului comandat, costul serviciului si si suma si suma totala platibila . Acest e-mail de confirmare din partea Furnizorului de servicii este considerat a fi acceptarea de oferta de catre Client a unei comenzi cu care Contractul de abonare va fi incheiat intre Furnizor si Client. O parte inseparabila a Contractului de abonament este prezentul Termeni si conditii, Politica de confidentialitate si documentele necesare pentru prestarea serviciului.
4.1.3. Corectare, modificare
Daca Clientul a trimis deja comanda catre Furnizor si gaseste o greseala cu privire la informatiile continute in e-mailul de confirmare, acesta trebuie sa informeze Furnizorul in termen de o zi pentru a evita indeplinirea unei comenzi nedorite. Clientul va fi scutit de oferta trimisa daca nu primeste emailul de confirmare a comenzii de la Furnizor in termen de 48 de ore.
4.1.4. Contract de abonament
Comanda acceptata(confirmata) in termen, se considera contract incheiat pe cale electronica, cadrul legal este reprezentat in legea nr. 365/2002, si Legea nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, sau daca nu este specificat altfel in contract.
Daca Clientul se considera comsumator, despre cadrul legal despre contractul intre consumator si intreprindere in considerare directiva 2011/83 / UE a Parlamentului European si a Consiliului privind drepturile consumatorilor.
Reglementarea dreptului consumatorilor de a se retrage din contract este prezentata in punctul 14.3.
4.1.5. Dreptul de a controla
Furnizorul are dreptul de a verifica datele Clientului si a persoanei care reprezinta Clientul prin utilizarea bazelor de date publice (recom, anaf,etc). Furnizorul are dreptul sa solicite alte documente de la Client care sunt necesare pentru furnizarea Serviciului (formularul de solicitare domeniu, specimen de semnatura, certificatul de inmatriculare, alte declaratii).
4.2. Perioada contractului
4.2.1. Perioada contractului
Partile incheie contractul pe o perioada nedeterminata. Inceputul perioadei de abonare este momentul in care a fost emisa comanda, indiferent daca Clientul si-a indeplinit orice alte obligatii legat de serviciu pana la aceasta data.
Serviciul este activat atunci cand taxa pentru prima perioada este platita de Client (creditata in contul bancar al Furnizorului ), si Furnizorul a emis factura. Pentru serviciile SHOP, inainte de activare, Furnizorul are dreptul sa introduca un text de notificare pe pagina de serviciu cu referire ca aceasta inca nu e activ. Pentru Furnizorul de HOSTING incepe crearea procesului de gazduire sau de inregistrare a domeniului in momentul activarii.
4.2.2. Data reinnoirii abonamentului
Data reinnoirii abonamentului este ultima zi a perioadei platite. Nu este posibil intreruperea sau suspendarea serviciilor abonamentului la cererea clientului si apoi pentru reluarea acestuia la o data ulterioara.
4.3. Posibilitate de incercare gratuita, perioada de testare
Pentru serviciul SHOP, Furnizorul poate sa asigure Clientului o perioada de test gratuit de 14 zile. Clientul poate solicita posiblitatea de incercare prin intermediul site-ului web al Furnizorului , care va face obiectul unui contract pe durata determinata. Serviciul oferit in cadrul acestui contract este gratuit. Furnizorul furnizeaza informatii despre optiunea de testare pe site-ul sau web.
Posibilitatea de incercare este disponibil o singura data pentru fiecare client si pentru fiecare serviciu si poate fi prelungit la solicitarea Clientului pe baza deciziei unilaterale a Furnizorului, Furnizoru nu este obligat sa justifice refuzarea cererii de prelungire.
In perioada de testare, Clientul poate utiliza toate functionalitatile disponibile in cadrul Serviciului, dar Furnizorul are dreptul sa limiteze, sa dezactiveze acestea in timpul perioadei de testare, sau sa refuze perioada de testare. In timpul perioadei de testare, Furnizorul nu va fi raspunzator pentru niciun fel de cerinte de calitate (cum ar fi timpul de disponibilitate), timpii de raspuns, garantiile si sanctiunile aferente, altfel realizate pentru serviciu.
In timpul perioadei de testare, serviciul poate fi reziliat in orice moment fara justificare. In cazul in care Clientul nu indica cu o comanda faptul ca doreste sa foloseasca serviciul dupa perioada de testare, contractul abonatului va fi oprit automat dupa perioada de testare si Furnizorul va sterge automat serviciul impreuna cu toate datele si setarile acestuia. In cazul unei comenzi, contractul va ramane in vigoare dupa perioada de testare, iar drepturile si obligatiile continute in acesta (inclusiv obligatia Furnizorului de de a furniza serviciile comandate cu toate functiunule si obligatia Clientului de a plati taxa) vor fi percepute integral.
In cazul in care prezentul Termeni si conditii nu prevede altfel, partile vor fi raspunzatoare pentru drepturile si obligatiile continute in acest termeni si conditii in timpul perioadei de testare.
Clientul ia cunostinta in mod explicit faptul ca perioada de testare poate fi utilizata doar pentru a deschide un magazin online, daca exista o intentie diferita (copierea proprietatii intelectuale, spionaj insdustrial-comercial, etc.). Furnizorul sterge serviciile cu efect imediat si poate solicita daune de la aceasta.
5. Taxea de serviciu, facturare
5.1. Taxa de serviciu
Furnizorul furnizeaza servicii pe baza tarifelor aplicabile actuale, care este publicat pe pagina web a acestuia. Preturile sunt valabile pentru utilizarea generala. Nu este considerata o utilizare generala in cazul in care descarcarile de pagina zilnice depasesc 10.000 pe luna.
Clientul are dreptul de a schimba gama de servicii utilizate si perioada de plata. In cazul extinderii gamelor serviciilor, Furnizorul va percepe o diferenta de plata proportionala. In cazul reducerii gamei serviciilor, Furnizorul nu va rambursa taxa pentru perioada ramasa.
Furnizorul poate modifica in mod unilateral taxele (lista) enumerate pe siteul web si, prin urmare, taxele convenite in contract o singura data anual, sau in cazul unei modificari a continutului pachetelor de serviciil, dar nu si retroactiv. Furnizorul va notifica Clientul prin adresa de contact cu cel putin 7 zile calendaristice inainte de modificare. In cazul in care Clientul nu este de acord cu amendamentul, acesta poate rezilia contractul in conformitate cu termenii de reziliere aflate aici.
Furnizorul isi rezerva dreptul de a nu modifica pretul serviciilor, care au fost comandate inainte de modificarea preturilor de servicii.
O "Actiune de pret" sau taxele care se refera la reducerea acordata la serviciile oferite de Furnizor includ o reducere de o singura data, dupa perioada de reducere, se aplica taxe normale nereduse. Furnizorul decide in mod unilateral durata discounturilor, conditiile, amploarea si retragerea reducerilor.
Furnizorul isi rezerva dreptul de a stabili diferite tarife de servicii pentru fiecare tara pe baza sediului Clientului.
Furnizorul poate percepe o taxa separata pentru utilizarea functionalitatilor care nu fac parte din servici. Furnizorul informeaza Clientul cu privire la serviciile individuale, taxele de dezvoltare si conditiile de utilizare a acestora intr-o oferta unica. Oferta este valabila daca nu sunt alte prevederi timp de 3 luni . Clientul poate, pe baza ofertei, sa comande de pe adresa de contact serviciile si imbunatatirile unice pe care Furnizorul lineplineste conform ofertei. Furnizorul va emite o factura sau o taxa pentru utilizarea serviciilor si dezvoltarilor individuale, asa cum se specifica in oferta individuala, care este platita de client in termen de 14 zile calendaristice.
5.2. Facturare
In cazul comandarii unor noi servicii, Furnizorul va emite o proforma electronica in termen de 5 zile lucratoare si il va trimite pe Adresa de contact a Clientului.
Inainte de inceperea fiecarei perioade contractuale de abonament, Furnizorul va trimite prin e-mail la adresa de contact a utilizatorului, o informare despre taxa care trebuie platita cu cel putin 7 zile calendaristice inainte de emiterea unei proforme (denumita in continuare "e-mail de informare" ). Clientul poate indica observatiile, obiectiile, sau eventualele modificari a datelor legate de continutul informarii in decurs de 7 zile.
Furnizorul va emite Clientului o proforma dupa expirarea termenului de 7 zile calendaristice conform informarii, dar cu cel putin 21 de zile calendaristice inaintea de data reinnoirii abonamentului. Clientul dupa autentificare, poate vizualiza proforma pe pagina Web al Furnizorului de servicii. In cazul serviciilor mediate, Furnizorul poate emite Utilizatorului factura proforma cu pana la 49 de zile calendaristice inainte de data scadenta.
Data scadenta a proformei este 14 zile calendaristice. Clientul poate plati taxa prin transfer bancar sau prin card pe site-ul Furnizorului. In cazul in care Clientul plateste in alt mod taxa de abonament, Furnizorul are dreptul sa transfere costurile aferente platii catre Client.
In termen de 5 zile lucratoare de la primirea integrala a taxei, Furnizorul va emite factura. Clientul declara ca accepta si o factura electronica. In cazul in care clientul solicita o factura pe suport de hartie si trimiterea acestuia pe posta, Furnizorul va trimite aceasta la adresa de corespondenta specificata de client. Furnizorul are dreptul sa perceapa o taxa pentru serviciul postal, care se bazeaza pe comisioanele furnizorului de servicii postale si pe comisionul de administrare perceput de Furnizor.
6. Responsabilitate, drepturi, obligatii
6.1. Responsabilitate
 • Clientul poate utiliza Serviciile exclusiv pe propria raspundere, risc si accepta ca Furnizorul exclude raspunderea pentru orice prejudiciu material si imaterial, ca rezultat al utilizarii serviciilor si exclude raspunderea in masura maxima permisa de lege. Limitarea raspunderii nu se aplica pentru incalcarea contractului provocata in mod intentionat si care dauneaza vietii umane, integritatii fizice sau sanatatii. Astfel, in special, Furnizorul exclude raspunderea pentru daune indirecte sau consecvente, raspunderea in masura maxima permisa de lege pentru pierderea profitului, venitul pierdut, intreruperi, pierderea datelor, scaderea de "goodwill".
 • Furnizorul exclude orice raspundere pentru comportamentul clientilor care au cumparat bunuri din produsele sau serviicle suportate de catre furnizor.
 • Clientul este obligat sa se asigura ca folosind serviciile Furnizorului, drepturile unei terte parti si legile in vigoare sa nu fie afectate in mod direct sau indirect. Clientul raspunde integral si in totalitate pentru comportamentul sau, in astfel de cazuri Furnizorul coopereaza pe deplin cu autoritatile competente in scopul detectarii incalcarilor acestora.
 • Furnizorul are dreptul dar nu si obligatia de a cauta semne de activitate ilegala sau sa verifice continutul pe parcursul folosirii serviciilor de catre Client sau continutul pus la dispozitie de utilizatorii Clientului.
 • Paginile de servicii pot include conexiuni (link-uri) care arata catre paginile altor furnizori. Furnizorul nu va fi responsabil pentru politica de confidentialitate si alte activitati al tertelor.
 • Datorita naturii globale a disponibilitatii Internetului si a serviciilor furnizate pe aceasta, Clientul accepta ca utilizarea Serviciilor este supusa dispozitiilor legii, reglementarilor aplicabile si in special, este obligat sa se asigure ca activitatea sa prin intermediul serviciilor este conform cu normele de protectie a consumatorilor. Daca orice activitate legata de utilizarea Serviciilor nu este permisa in de legea statului Clientului, Clientul va purta responsabilitatea.
 • Clientul acepta si confirma, ca documentele juridice asigurate de catre Furnizor pentru serviciile folosite, pe care incearca sa le tina actualizate sa fie conforme din punct de vedere juricic, Furnizorul nu i-si asuma nici o responsabilitate. Este Responsabilitatea Clientului de a fi in conformitatea cu legile in vigoare pentru activitatatea desfasurata.
 • In afara de garantiile descirse in Termeni si conditii, pentru calitatea serviciilor, sau cooperarea cu serviciile altor furnizori, pentru abilitatea Clientului de a-si atinge obiectivele de afaceri, Furnizorul nu i-si asuma responsabilitatea.
 • Clientul recunoaste ca serviciile oferite de Furnizorul si functionalitatea acestora sunt selectate conform deciziei lor pe propriul risk, pentru a-si atinge propriile obiective de afaceri.
 • Furnizorul serviciului i-si ausma responsabilitatea doar pentru serviciile oferite care respecta legile actuale aplicabile.
6.2. Drepturile, obligatiile furnizorului
 • In cazul serviciilor SHOP, Furnizorul are dreptul de a-si afisa propria sigla (logo), iar Clientul poate solicita inlaturarea acestuia doar pentru o taxa.
 • Furnizorul este indreptatit sa perceapa o taxa pentru servicii suplimentare, ca ultima caz limitarea serviciilor, daca Clientul ocupa resursele mai mult decat in mod general sau sarcina cauzata pune in pericolfurnizarea continua a serviciilor. inainte de restrictie sau o limitare a serviciilor, Furnizorul va solicita prin email clientului ca intr-o limita de 7 zile calendaristice sa asigure de eliminarea utilizarii excesive care difera de cea generala sau pentru a contacta Furnizorul pentru o oferta si contract.
 • Furnizorul incearca sa faca copii de siguranta ale fisierelor, datelor si setarilor plasate pe serverele sale la intervale regulate, precum si tot ce ii sta in putinta pentru a proteja datele clientilor. In acelasi timp, Clientul recunoaste ca, pentru orice pierdere de date, Furnizorul nu garanteaza restaurarea sau restaurarea completa si actualizata a datelor. In cazul pierderii de date din cauza unei vicii a Clientului, Furnizorul (daca este posibil) poate recupera datele pentru o taxa separata, ale carei posibilitati si tarife sunt determinate individual in fiecare caz.
 • Furnizorul poate completa, restrictiona, rearanja, reorganiza functionalitatilor serviciilor, modifica aspectul suprafetelor sau poate introduce sau incheia anumite servicii sau functionalitati fara notificare prealabila, unilateral. Furnizorul se straduieste (dar nu garanteaza) ca va informa Clientii despre orice astfel de modificare pe pagina Web, asigurind cel putin 7 zile calendaristice de pregatire.
 • In scopul intretinerii si al serviciul clientilor, Furnizorul are dreptul sa se conecteze la interfata de administrare a serviciilor furnizate pentru Client, sa modifice setari, sa efectueze proceduri de testare si sa introduca codurile de masurare pe pagina web care faciliteaza optimizarea si rezolvarea mai usoara a problemelor
 • In timpul furnizarii Serviciului, Furnizorul ca administrator de date are dreptul de acces la datele si continutul gestionat de Client, plasat de Client. Furnizorul prelucreaza aceste date doar in scopul furnizarii serviciului si nu il utilizeaza in scopuri proprii sau pentru terte parti.
 • In cursul executarii de servicii, Furnizorul poate utiliza un subcontractant, caz in care Furnizorul isi asuma responsabilitatea pentru finalizarea subcontractantului ca si cum ar fi facut lucrarea in intregime. O lista de subcontractati care au acces la datele de clienti poate fi gasita in Manualul de politica de confidentialitate.
6.3. Drepturile si obligatiile clientului
 • Clientul poate folosi serviciile in fiecare zi a saptamanii, 24 de ore pe zi in beneficiul organizatiei sale de afaceri sau pe care o reprezinta. Clientul este obligat sa respecte toate legile referitoare la activitatea sa. Furnizorul face tot posibilul sa furnizeze functionalitati corespunzatoare, dar nu garanteaza conformitatea legala, pentru a considera daca serviciul respectiv este in conformitate cu legile aplicabile, responsabilitatea este doar a clientului, prin urmare Furnizorul furnizorul nu raspunde in fata autoritatilor sau in fata unei alte terte
 • Clientul este singurul responsabil pentru tot continutul, datele, informatiile si activitatile efectuate de catre el si legalitatea acestora. In cadrul serviciului HOSTING, Clientul trebuie sa faca totul pentru a utiliza ultima versiune a software-ului instalat pe site pentru a elimina problemele de securitate cunoscute in continutul incarcat.
 • Tehnologia si scopul Serviciilor sunt de a furniza Clientului asistenta tehnica si functionalitati pentru a stabili relatii sau alte relatii juridice intre client si partenerii clientului, cumparatori sau vizitatori(de ex. Pentru SHOP sau pentru prezentarea de produse pentru clienti, orientarea vizitatorilor si oportunitati de comanda). In consecinta, Furnizorul are rolul de furnizare de technologie, stocheaza date, de comunicare intre parti, in calitate de asistentul Clientului, asa pentru utilizarea serviciilor si pentru continutul juridic si comunicativ al tertilor (in special, produsele si serviciile din magazine din punct de vedere al autenticitatii si al vanzarilor), Clientul va fi singurul raspunzator fata de tertii care sunt asociati cu acesta. Este interzis sa se efectueze comunicari sau sa se faca declaratii ca Furnizorul este responsabil in orice fel pentru activitatea Clientului. Orice litigii legate de activitate pot fi solutionate doar intre Client si partenerii acestuia, cuparatorii, utilizatorii si vizitatorii acestuia, sau intre client si autoritatile specializate, Furnizorul participa doar pe baza unor decizii sau dispozitii obligatorii de autoritati ori conform prevederilor legii.
 • Clientul ii este interzis, comanda, contractul incheiat sau serviciile utilizate in cadrul contractului sa atribuie unei terte parti, sa transfere pentru utilizare, gratuit sau contra cost, fara permisiunea expresa a Furnizorului.
 • Clientul este obligat sa notifice imediat Furnizorului erorile detectate in servicii.
 • Clientul este obligat sa raporteze orice modificare a datelor sale, mai ales cele introduse in momentul abonarii, in special Adresa de contact. Furnizorul nu isi asuma nici o raspundere pentru daunele rezultate din nerealizarea acestuia.
 • Clientul are dreptul sa creeze utilizatori suplimentari pentru a accesa serviciile. Clientul este obligat sa aleaga o parola sigura cu o complexitate suficienta (utilizarea literelor mari, mici, numerelor si a altor caractere, simboluri) pentru utilizator create. Clientul este singurul responsabil pentru orice daune rezultate din accesul neautorizat sau orice activitate a utilizatorului creata de Client. Clientul trebuie sa notifice imediat Furnizorul daca datele de acces (de autentificare) au fost aflate de o persoana neautorizata, pentru a lua masurile necesare. Este responsabilitatea Clientului de a modifica datele de autentificare (cum ar fi o parola) pe interfata de administrare ajunse in maini neautorizate. Furnizorul nu va fi raspunzator pentru daunele rezultate din nerealizarea acestuia.
 • Clientul poate utiliza anumite functionalitati ale serviciului (de exemplu, plata prin card credit) prin incheierea unui contract cu o parte terta.
 • In cazul serviciului DOMENII, terminatii domenii, Clientul accepta termenii si conditiile de delegare solicitate de registratorul domeniului.
 • Furnizorul nu stabileste o limita numerica pentru utilizarea functionalitatilor specificate in descrierea serviciilor furnizate de Furnizorul. Cu toate acestea, utilizarea acestuia de catre client poate depasi de zece ori media de folosire a clientilor.
7. Conditii tehnice, disponibilitate
7.1. Suport tehnic oferit de furnizor
Serviciile ruleaza pe servere oferite de Furnizor. Serviciile nu pot fi rulate pe un server care nu e oferit de Furnizor, cu exceptia domeniurilor. Furnizorul furnizeaza serviciile cu o disponibilitate anuala de 99%. In cadrul disponibilitatii, Furnizorul garanteaza accesul la hardware-ul si software-ul care deserveste serviciile. Cand se calculeaza disponibilitatea, nu se considera intrerupere de servicii durata intretinerii anuntate prealabil si durata functionarii incorecte a unor functionalitati partiale a serviciilor.
Furnizorul este obligat sa depuna toate eforturile pentru a se asigura ca serviciile oferite sa fie accesibile in continuu, dar nu este raspunzator pentru erori in afara acestuia (inclusiv, dar fara a se limita la pierderile de informatii din cauza functionarii incorecte - defectuoase a retelei de internet, , supraincarcare, esecul cauzat de un terte parti)
In cazul in care Furnizorul nu reuseste sa indeplineasca nivelul de disponibilitate, pentru fiecare ora de intrerupere, Clientul va fi creditat ca o reducere taxa de calitate cu o suma de valoarea dubla a unei ore din taxa platibila caluclata pe o luna. In plus fata de valoarea reducerii taxei de calitate stabilite in prezentul document, Clientul nu poate c cere nicio cerere suplimentara de compensare sau rambursare.
Furnizorul poate realoca serviciile Clientului, in functie de utilizarea acestora, intre serverele de gazduire. Furnizorul isi rezerva dreptul de a modifica parametrii tehnici si latimea de banda a serverelor de gazduire. Furnizorul poate efectua astfel de modificari fara notificare prealabila catre Client, ceea ce duce la reducerea timpului de disponibilitate.
Furnizorul nu i-si asuma responsabilitatea pentru functionalitatea, interoperabilitatea si / sau a aplicatiilor si serviciilor integrate a tertelor parti care colaboreaza si / sau se integreaza cu serviciile. Timpul de disponibilitate a serviciilor nu va fi redus prin pierderea aplicatiilor si serviciilor externe terte, chiar daca aplicatia sau serviciul respectiv sunt furnizate sau recomandate Clientului de catre Furnizor.
7.2. Conditii tehnice care trebuie furnizate de Client
Pentru a utiliza serviciile furnizorului , Clientul trebuie sa detina de un mediu hardware si software adecvat. Acestea sunt urmatoarele:
 • Conexiune la Internet in banda larga
 • Un computer capabil sa ruleze un browser de internet
 • Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari sau cea mai recenta versiune a browserelor Microsoft Edge), Furnizorul informeaza Clientul cu privire la posibilele exceptii pe interfata de administrare.
In cazul in care Clientul nu utilizeaza unul dintre browserele enumerate mai sus, Furnizorul nu va fi obligat sa repare eventualele erori care pot fi detectate, Furnizorul nu isi asuma raspunderea pentru eventualele daune. Ca solutie la eroare este recomandat actualizarea browserului.
8. Activitatea de prelucrarea a datelor
8.1. Dispozitii generale
In temeiul articolului 28 din Regulamentul general al Uniunii Europene privind protectia datelor (Regulamentul nr. 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului, denumit in continuare "GDPR"), Clientul in calitate de Operator de Date si Furnizorul de servicii ca un procesor de date stipuleaza dispozitiile privind procesorul de date. Clientul este considerat un operator de date din punct de vedere a vanzarii on-line a bunurilor si serviciilor, in acelasi timp Furnizorului de Servicii catre Client este un procesor de date pentru partenerii, clientii, utilizatorii sau vizitatorii Clientului cu privire la datele personale furnizate de Client prin intermediul Serviciilor furnizorului de servicii. Furnizorul de servicii se obliga sa indeplineasca sarcinile de procesare a datelor impuse de GDPR ca parte a serviciului sau si sa indeplineasca obligatiile procesorului de date. Furnizorul de servicii raspunde de propriile activitati de prelucrare a datelor si de activitatile subprocesatorilor pe care le utilizeaza. Furnizorul de servicii numeste un responsabil de gestionare a datelor, a carui persoana este numita in Politica de confidentialitate privind gestionarea datelor.
8.2. Domeniul de aplicare a datelor prelucrate, scopul si durata procesarii acestora.
Furnizorul de servicii efectueaza activitati de prelucrare a datelor pentru vizitatori, cumparatori si alte date de utilizator solicitate in cadrul Serviciilor. Clientul specifica domeniul de aplicare a datelor cu setarile administrative ale Serviciului. Domeniul de aplicare a datelor si scopul prelucrarii datelor sunt publicate in Politica de confidentialitate proprie a Clientului. Furnizorul de servicii desisoara activitate de prelucrare a datelor in cadrul contractului de abonament pana la sfarsitul perioadei abonamentului.
8.3. Contributia la exercitarea drepturilor celor afectati
Furnizorul de servicii este obligat sa asigure Clientului dreptul de a-si exercita drepturile in conformitate cu normele de protectie a datelor in vigoare in orice moment fara nicio renumeratie pentru datele personale (cum ar fi limitarea, corectarea, accesul, stergerea, stocarea datelor etc.) si este obligat ca sa ajute Clientul, sa furnizeze masuri organizatorice si technice adecvate pentru a ajuta in procesarea cerintelor privind exercitarea drepturilor persoanelor afectate. In cazul in care Clientul cere in scris corectarea, stergerea, distrugerea, limitarea procesarii datelor si transmiterea datelor in scris, Furnizorul de servicii va efectua acestea.
8.4. Dreptul de instruire al clientului
Furnizorul de servicii recunoaste si accepta in mod expres ca activitatile sale de gestionare si prelucrare a datelor se efectueaza doar pe baza cerintei Clientului si conform acestui contract. Furnizorul de servicii nu are dreptul de a dispune in mod independent legat de aceste date, fara consimtamantul Clientului, sau de a modifica, lega, folosi sau de a prelucra aceste date. Conform punctului 14. din Termeni si Conditii Furnizorul are dreptul de a archiva sau de a sterge datele implicate in prelucrare.
8.5. Drepturile si obligatiile Furnizorului de servicii
 • a) Furnizorul de servicii este obligat ca sa ajuta Clientul in calitate de operator de date , in cazul unui incident de operare date in indeplinirea obligatiilor ce ii revin acestuia. Furnizorul in cazul unui incident de protectia datelor este obligat ca sa notifice Clientul fara intarziere, dar in cel mult 48 de ore de la primirea informatiilor, si va informa clientul natura incidentului de protectia datelor, categoriile, numarul datelor implicate, consecintele probabile, masurile luate sau planificate de Furnizorul de servicii pentru remedierea incidentului inclusiv masuri de atenuare a posibilelor consecinte negativa ale incidentului.
 • b) Furnizorul e obligat sa asiste la o consultare de catre Autoritatea pentru protectia datelor si sa furnizeze informatii legate de aceasta.
 • c) Furnizorul de servicii se angajeaza sa in caz de reziliere de contract sau intreruperea serviciilor, ca datele personale prelucrate conform contractului in cauza o sa le stearga. Aceasta obligatie nu se aplica la datele care sunt solicitate de catre legistatia Maghiara sau a Uniunii Europene. Potrivit punctului 14.4 din Termen si conditii, furnizorul de servicii poate in interesul legitim al Clientului sa arhiveze datele, pe care nu le prelucreaza mai departe.
 • c) Furnizorul de servicii se angajeaza sa in caz de reziliere de contract sau intreruperea serviciilor, ca datele personale prelucrate conform contractului in cauza o sa le stearga. Aceasta obligatie nu se aplica la datele care sunt solicitate de catre legistatia Maghiara sau a Uniunii Europene. Potrivit punctului 14.4 din Termen si conditii, furnizorul de servicii poate in interesul legitim al Clientului sa arhiveze datele, pe care nu le prelucreaza mai departe.
 • e) Clientul acorda furnizorului de servicii o autorizatie generala pentru utilizarea unor subprelucratori de date. Daca Furnizorul de servici utilizeaza un subprelucrator de date , il va publica in Politica de confidentialitate. clientul nu are dreptul sa se opuna subprelucratorului de date utilizat. Furnizorul de servicii este obligat sa incheie un contract de confidentialitatea legat de prelucrarea datelor cu subprelucratorii de date totodata i-si asuma responsabilitatea pentru acestea pentru datele folosite si prelucrate de catre acestea, parca a prelucra datele el. Furnizorul de servicii este responsabil pentru incalcarea legate de prelucrarea datelor fata de Utilizator si are dreptul sa utilizeze subprelucratori de date care respecta prevederile GDPR si cele scrise in Termen i-si conditii in special dar, fara a se limita la cerintele de securitate a datelor.
8.6. Confidentialitate
Furnizorul de servicii i-si asuma o obligatie de confidentialitate cu privire la datele personale gestionate de activitatea sa de prelucrare a datelor referitoare la angajatii, agentii, directorii sai si directorii executivi care participa la procesarea datelor.
8.7. Asigurarea securitatii datelor
Furnizorul de servicii se angajeaza sa aplice masurile technice si organizatorice adecvate, tinand seama de stadiul stiintei si tehnologiei, de costurile implementarii, natura, scopul, circumstantele si obiectivele gestionarii datelor si riscul vulnerabilitatii, probabilitatii si gravitatii drepturilor si libertatilor persoanelor fizice, care acopera intregul domeniu al activitatilor sale legate de prelucrarea datelor si sa furnizeze Clientului asistenta maxima a le permite sa i-si indeplineasca obligatiile fata de persoanele vizate in cauza pentru a-si exercita drepturile de autodeterminare. Furnizorul de servicii trebuie sa protejeze datele impotriva accesului, modificarii, transmiterii, dezvaluirii, pierderii, stergerii sau distrugerii neautorizate sau ilegale, precum si distrugerii, modificarii si deteriorarii accidentale, precum si indisponibilitatii datorita schimbarii in tehnologia utilizata. Furnizorul de servicii este obligat sa gestioneze datele utilizand cea mai buna practica din domeniu, GDPR, legislatia in vigoare, prezentul contract si orice alta lege privind protectia datelor si securitatea datelor. In cazul pierderii de date din orice motiv, Furnizorul de servicii este obligat sa returneze datele in mod gratuit. Daca pierderea datelor apare numai din motive care pot fi atribuite Clientului, Furnizorul de servicii poate percepe o taxa pentru reintroducerea datelor.
9. Drepturile de proprietate intelectuala
Grafica, elementele de continut si codurile sursa corespunzatoare care constituie interfata publica, promotionala si administrativa sunt proprietatea Furnizorului. Copierea in intregime sau partiala este posibila doar cu permisiunea scrisa a furnizorului de servicii.
Toate celelalte drepturi de proprietate intelectuala ( in special brevete de inventie, know-how sau lucrare de autor) furnizate ca parte a unui serviciu sunt proprietatea furnizorului de servicii sau a partenerilor acestuia si Clientul dobandeste un drept neexclusiv de utilizare pentru durata contractului de servicii si in schimbul taxelor serviciilor.
Drepturile de utilizare se aplica doar pentru folosirea si utilizarea serviciilor, dar nu includ dreptul de modificare a lucrarilor intelectuale, sublicentiere si distribuirea a creatiilor intelectuale.
Clientul accepta ca Furnizorul poate sa foloseasca numele si logo-ul sau ca referinta pe site-urile proprii precum poate prezenta ca un model pentru pe interfetele publice ale serviciilor utilizate de Client pentru alti Clienti. Clientul poate solicita renuntarea Furnozorului la aceste activitati
Furnizorul pastreaza toate drepturile care nu sunt exprimate.
10. Vis maior
Forta majora reprezinta orice eveniment extraordinar dupa incheierea contractului, ceea ce face imposibila completarea acestuia, pe care partile nu i-au putut prevedea, nu au putut evita si care nu poate fi trasata comportamentului nici unei parti. Astfel de evenimente pot include, dar nu se limiteaza la, urmatoarele: urgenta, greva, razboi, revolutie, acte teroriste, dezastre naturale, incendii, inundatii, epidemii, restrictii de carantina, embargoul de expediere etc.
In caz de forta majora, ambele parti sunt scutite de obligatia de a executa contractul. Acest timp nu este inclus in timpul de disponibilitate a serviciilor la care sa angajat Furnizorul.
11. Seviciul clienti
Principalul mijloc de comunicare intre Furnizorul si Client este corespondenta de e-mail aflata pe pagina web a Furnizorului si intre Adresa de contacta Clientului precum si formularul de raportare a erorilor disponibil pe interfata administrativa.
Furnizorul opereaza, de asemenea, un serviciu de relatii cu clientii prin telefon si online, dar sub o forma diferita de modul principal, Furnizorul nu este obligat preia cerere sau sa furnizeze informatii din partea Clientului din motive de identificare si securitate.
In cazul unui raport de eroare, scrisoarea trimisa de Client (sau notificarea pe interfata de raportari erori) trebuie sa includa toate circumstantele si datele detectarii erorilor. Daca eroarea nu poate fi identificata, nu poate fi reprodusa, Furnizorul nu trateaza solicitarea ca un raport de defectiune.
Furnizorul inregistreaza notificarile primite de la Client cel tarziu in urmatoarea zi lucratoare. Dupa depunere, in cazul in care motivul depunerii este o defectiune in serviciu, Furnizorul raspunde prompt in termen de urgenta de 4 ore, care afecteaza functionarea normala (de exemplu, achizitionarea) , iar in alte cazuri, in termen de 3 zile lucratoare, si in acelasi timp, incepe remedierea defectului daca corectarea defectiunii este responsabilitatea Furnizorului. Furnizorul notifica despre pasii de remedieri si informatiile de depanare cu succes prin serviciul de relatii cu clientii, daca acest lucru este solicitat de catre client.
In cazul in care Clientul are o datorie expirata, Furnizorul are dreptul sa suspende furnizarea de servicii pentru clienti pentru Client.
Daca Clientul anunta un defect pe care l-a cauzat prin utilizarea necorespunzatoare a Serviciilor, Furnizorul poate percepe o taxa suplimentara pentru indepartarea acestuia. In cazul in care clientul declara ca nu exista o greseala suspectata, Furnizorul poate percepe o taxa suplimentara pentru investigatie.
12. Gestionarea reclamatiilor consumatorilor
Urmatoarele dispozitii se aplica doar Clientului care este considerat consumator.
12.1. Locul, ora si metoda de administrare a reclamatiilor
Clientul poate prezenta obiectii de consumato cu privire la activitatile Furnizorului sau de produse, pe datele de contact ale Furnizorului, indicate in sectiunea 2.
Furnizorul incearca sa remedieze reclamatia formultata verbal. Daca aceasta nu poate fi remediata imediat, datorita naturii plangerii sau daca clientul nu este de acord cu tratarea reclamatiei, Furnizorul va inregistra reclamatia, care va fi pastrat timp de cinci ani impreuna cu raspunsul acordat.
In cazul unei reclamatii verbale prin telefon sau a altor servicii de comunicatii electronice, Furnizorul trimite o copie a procesului-verbal o data cu raspunsul la reclamatie.
In toate celelalte cazuri, Furnizorul procedeaza in conformitate cu regulile de reclamatii in scris
Furnizorul raspunde in reclamatia sosita in scris in termen de 30 de zile. Aceasta masura inseamna si trimiterea cu posta in cadrul prezentului contract.
In cazul respingerii plangerii Furnizorul despre aceasta informeaza Clientul.
12.2. Alte optiuni de aplicare a legii
In cazul in care nu se solutioneaza litigiile de consum intre Furnizor si Client in timpul negocierilor cu Furnizor, ce posibilitati de aplicare sunt deschise Clientului:
 • Depunere de plangere la autoritatea pentru protectia consumatorilor
 • Initierea procedurii judiciare.
13. Program de afiliere
Furnizorul posibilitatea de a-si oferi serviciile de catre utilizatorii inregistrati catre terte parti (denumit in continuare "Programul de Afiliere"). In acest program pot participa companii, antreprenori individuali si persoane fizice (denumit in continuare "Partener"). Cu exceptia cazului in care partile nu prevad altfel, participarea in Programul de parteneriat este determinat pe o perioada nedeterminata.
Partenerul declara ca are o pagina web potrivita pentru afisarea anunturilor sau baza de clienti la care poate oferi serviciile. Clientii mediati prin parteneri sunt identificati de catre furnizor printr-un hyperlink sau prin furnizarea unui cod de referinta. In caz contrar, transferurile de clienti sunt in afara scopului Programului de Afiliere si nu sunt supuse conditiilor Programului de Afiliere. Partenerul nu are dreptul sa incheie un contract de abonare cu clientul meidat.
Partenerul are dreptul la un comision unic pentru castigul de afaceri pe valoarea totala neta a conturilor platite intr-o perioada specificata de timp dupa prima comanda a clientului mediat. Rata initiala a comisionului este de 10%, perioada initiala de plata a comisioanelor este de 45 de zile. Despre nivelul actual al comisioanelor si durata peioadei de plata Partenerul poate afla mai multe pe interfata interioare a Programului de parteneriat.
Partile sunt de acord ca, in cazul in care Clientul intermediat incheie un contract cu Furnizorul, dupa participarea la Programul de parteneriat, partenerul (fostul) nu are dreptul la o comisie.
Comisionul poate fi utilizat pentru a compensa taxele pentru serviciile Furnizorului, adica ele pot fi reduse. Pentru persoanele fizice, aceasta este singura modalitate de a utiliza suma comisionului. In cazul unei Organizatii de afaceri, Furnizorul, in cazul in care valoarea comisionului colectat ajunge la o suma sau depaseste suma indicata pe interfata interioara a programului de afiliere, aceasta va fi platit de Furnizor in termen de 14 zile.
Avand in vedere faptul ca taxa de comision este un comision de o singura data, si dupa incheierea contractului cu clientul intermediat, partenerul poate folosi comisionul imediat, partile declara ca Partenerul nu are dreptul la compensatie in caz de incetare a participarii la Programul de parteneriat.
Partenerul declara ca, continut care incalca legea, continut pornografic, pinia publica, incalcarea bunelor moravuri, incalca drepturile sau interesele legitime ale oricaror categorii etnice, religioase, nationale, politice sau de alta natura, este greu functional din punct de vedere tehnic sau nefunctional, continand virus, program sion sau alte programe nedorite care accepta activitati ilegale, sau pe alte pagini care sprijina activitati ilegale, nu o sa afiseze anunturile de recomandare. Partenerul declara ca codul de referire este furnizat doar Clientilor potentiali, nu in mod ilegal si nu aduce prejudicii intereselor legitime a Furnizorului
Daca cauza de excludere apare sau devine cunoscuta Furnizorului ca urmare a incheierii unei relatii contractuale, Furnizorul are dreptul sa excluda din programul de parteneriat, cu efect imediat dupa aparitia sau dupa obtinerea cunostintelor, si dreptul de a retrage plata comisionului acumulat ori dreptul de a utiliza pe acestia. Pentru a aplica acest lucru, are dreptul sa verifice si sa revizuiasca pagina web al Partenerului in orice moment.
14. Rezilierea contractului, restrictionarea serviciilor
14.1. Rezilierea de catre Client
In cazul in care Clientul intentioneaza sa inceteze utilizarea serviciului, acesta poate sa rezilieze fara justificare in ultima zi a perioadei de plata. Este posibil ca Clientul sa inceteze serviciul cu efect imediat fara o justificare separata. In acest caz, taxa pentru perioada de abonament deja platita nu va fi rambursata, Clientul nu o poate revendica.
In cazul in care Clientul depune o cerere in ceea ce priveste Domeniile, la un registrator de domeniu sau unei alte organizatii de registrator acreditat, indicand faptul ca doreste sa inregistreze Domeniul de la furnizor, Furnizorul legat de serviciul de DOMENI si serviciul de HOSTING conectat de domeniu actioneaza in conformitate cu incheierea imediata a contractului.
Daca, in afara vina Furnizorului, executarea serviciului esueaza (de exemplu: in cazul delegarii unui domeniu utilizarea neautorizata a unei marci comerciale, lipsa formular de cerere domeniu), atunci Furnizorul va actiona in conformitate cu rezilierea imediata.
Clientul are dreptul de a rezilia contractul cu efect imediat (reziliere extraordinara), daca Furnizorul in afara de cresterile taxelor de abonament descriese aici, in cazul unei cresteri a tarifului unilateral sau din orice motiv nedescris, restrictioneaza in mod ilegal serviciul, sterge sau reduce functionalitatea Serviciilor catre Client. In acest caz, Clientul poate recupera taxa de abonament deja platita calculata de la data rezilierii pana la urmatoarea data scadenta.
Clientul poate semnaliza rezilierea contractului pe adresa de email servicii clienti, sau pe interfata administrativa asigurata pentru acest scop.
14.2. Incetarea de catre prestatorul de servicii, restrictie
14.2.1. Restrictie
Furnizorul are dreptul sa limiteze functionarea oricaror servicii ale Clientului in cazul unei incalcari a contractului Clientului, in acelasi timp cu notificarea prealabila trimisa pe Adresa de contact a Clientului. In notificare trebuie precizat motivul restrictiei si perioada de gratie pe care Furnizorul le pune la dispozitia Clientului pentru a remedia incalcarea contractului. Furnizorul are dreptul sa aplice o restrictie in loc de reziliere imediata printr-o decizie unilaterala. Daca termenul de gratie specificat in anunt nu rezulta o solutie, Furnizorul are dreptul sa rezilieze contractul cu efect imediat.
14.2.2. Incetarea imediata
In mod special Furnizorul(dar nu numai) are dreptul sa rezilieze Serviciile cu efect imediat, indiferent daca Clientul stia sau nu despre aceasta.
 • In caz de intarziere de plata mai mare de 7 zile. Pe baza regulilor pentru unele terminatii de domenii intarziere de plata de 1 zi.
 • Clientul afiseaza, vinde produse sau servicii ilegale, afiseaza sau vinde in mod ilegal, sau alege un astfel de nume de domeniu, sau cu aparitie comercializare incalca dreptul unei terte parti.
 • Clientul nu afiseaza informatii reale de firma,ori este in insolventa sau faliment.
 • Clientul este sub urmarire penala sau in cazul unei plangeri in masa.
 • In cazul afisarii continutului violent, rasist, provocator, publicitar, ofensator.
 • In caz de afisare de continut care este considerat inselator, manipulator, nociv, periculos.
 • In cazul spargerii a oricarui serviciu (pagina de web, conte-mail etc.) de gazduire sau folosirea acestora pentru activitati ilegale.
 • In cazul trimiterri in masa a emailurilor(SPAM-uri).
 • Continutul plasat pe serverul Furnizorului de catre client, prin activitatea Clientului sau prin activitati evocate indirect, de alti utilizatori de Internet, poate pune in pericol functionalitatea si securitatea serverelor si a retelelor Furnizorului, inclusiv cea a serviciilor de server si de retea care depasesc media generala de folosire
 • Indiferent de continutul sau activitatea vreunui serviciu care afecteaza negativ reputatia serviciului sau a Furnizorului.
 • In cazul afisarii si promovarii oricarui produs, serviciu concurente al Furnizorului sau al Serviciului.
 • Mai mult de 60 de zile de forta majora.
In cazul in care Furnizorul sterge serviciul Clientului din motivele de mai sus, Clientul nu are dreptul la despagubiri, de a cere rambursarea-returnarea taxei de abonament, nu are dreptul de a cere datele stocate legate de servicii de la Furnizor.
14.2.3. Incetarea contractului
Furnizorul are dreptul sa rezilieze contractul la data reinnoirii abonamentului sau sa refuze furnizarea de serviciu, in special(dar nu numai) in urmatoarele cazuri:
 • Serviciul furnizat Clientului determina Furnizorul un dezavantaj economic sau intrerupe furnizarea de servicii pentru toti clientii sau pentru un anumit grup.
 • In cazul in care Clientului nu i se poate indeplini cerintele legate de servicii care nu fac parte de sercvicii.
 • Punct de vedere incompatibila intre Client si Furnizor la o intrebare profesionala.
Furnizorul va trimite notificarea de restrictionare si reziliere la Adresa de contact a Clientului.
14.3. Incetarea de catre consumator (in cazul in care Clientul este considerat consumator)
In cazul unui contract de furnizare a unui serviciu, consumatorul are dreptul sa se retraga din contract in termen de paisprezece zile de la data incheierii contractului de furnizare a serviciului (vanzare de servicii) fara explicatii.
Cu toate acestea, un consumator nu are dreptul la retragere in cazul unui contract de servicii, daca prestatorul de servicii a inceput prestarea acestuia cu acordul prealabil, expres al consumatorului inainte de expirarea termenului de 14 zile.
In cazul in care Clientul nu este de acord ca furnizorul sa furnizeze Serviciul inainte de expirarea celor 14 zile, atunci Consumatorul are dreptul la reziliere. In acest caz, destinatarul trebuie sa trimita o declaratie clara (prin posta, fax sau posta electronica) a Furnizorului utilizand datele de contact indicate la punctul 2 din prezenta Termeni si conditii. Consumatorul isi exercita dreptul de retragere daca in intervalul de timp care precede expirarea termenului mentionat mai sus trimite declaratia catre furnizor.
Consumatorii trebuie sa demonstreze ca si-au exercitat dreptul de retragere in conformitate cu dispozitiile prevazute la prezentul punct.
In ambele cazuri, Furnizorul va confirma imediat primirea notificarii de reziliere a Clientului prin e-mail.
Prin notificarea prin posta, data trimiterii prin posta, prin e-mail sau prin fax, ora de trimitere a e-mailului sau a faxului va fi luata in considerare de catre Furnizor pentru calculul limitei de timp. Clientului trimite scrisoarea ca scrisoare recomandata la posta, astfel incat data expedierii poate fi demonstrata.
In cazul in care un consumator foloseste dreptul de reziliere, Furnizorul rambursa imediat, dar in cel mult 14 zile de la primirea notificarii de reziliere, toate remuneratiile primite de la consumator.
Modalitatea de rambursare va fi in conformitate cu metoda de plata utilizata in tranzactia initiala, cu exceptia cazului in care consumatorul accepta in mod expres sa utilizeze o alta metoda de plata. Datorita utilizarii metodei de rambursare, consumatorul nu suporta niciun cost suplimentar.
In cazul in care consumatorul a fost de acord ca Furnizorul sa inceapa furnizarea serviciilor inainte de expirarea termenului de 14 zile si dupa inceperea furnizarii serviciului intentioneaza sa exercite rezilierea, Clientul o sa fie obligat sa plateasca o taxa proportionala datorata pentru Serviciu. Aceasta taxa va fi dedus din taxa abonamentului comandat si platit pentru furnizor. Suma proportionala platibila de consumator este calculata de catre Furnizor pe baza valorii serviciul respectiv marit cu valoarea totala fiscala a acestuia. Daca Cientul dovedeste, ca suma totala este excesiva, suma proportionala trebuie calculata pe baza pretului de piata a serviciilor furnizate pana la reziliere. La determinarea valorii de piata, trbuie sa se tina seama de firme cu aceasi servicii cu aceeasi activitate la momentul incheierii contractului.
14.4. Consecintele rezilierii
Atunci cand contractul este reziliat sau restrictionat, serviciile devin imediat inaccesibile. Dupa terminarea contractului, Furnizorul are dreptul de a sterge datele Clientului, continutul serviciului si informatiile acestuia.
Clientul este obligat sa salveze toate informatiile relevante inainte de reziliere. Pentru aceasta Frnizorul nu isi asuma nicio raspundere.
la stergerea unui serviciu Furnizorul poate arhiva continutul serviciilor. Clientul poate solicita anularea stergerii serviciilor, dar Furnizorul nu garanteaza indeplinirea acestuia, Clientul nu are dreptul sa ceara despagubiri. Furnizorul are dreptul sa perceapa o taxa pentru anulare sau pentru eliberarea datelor.
14.5. Modificarea contractului
Furnizorul isi rezerva dreptul de a modifica unilateral, nu retroactiv Termenii si Conditiile, despre care Clientul este informat prin Adresa de contact a Clientului.
Furnizorul i-si rezerva si dreptul de a modifica unilateral contractul, in cazul taxelor aplicabile, daca decide sa modifice serviciile, extinde sau reduce functionalitatile. Daca modificarea se refera la un punct sau o dispozitie care nu este reglementata de parti in Termeni si Conditii sau in alt mod, Clientul poate rezilia contractul la data intrarii in vigoare a modificarii. In acest caz taxele deja platite inainte intrarii in vigoare a modificarilor se returneaza.
Furnizorul va notifica Clientii despre modificari cu cel putin 30 de zile in emailul trimis pe Adresa de contact a Clientului
14.6. Modificarea unui client contractant
Clientul poate indica Furnizorului cererea de modificare a contractantului pe interfata de administrare sau de pe Adresa de contact. Furnizorul actioneaza conform punctului 14.1. cu incetarea imediata a contractului, in cazul Clientului nou conform punctului 4.1 se infiinteaza un nou contract. Serviciile si datele, setarile si continutul in acestea nu se schimba.
15. Alte prevederi
Tot ceea ce are loc dupa incheierea contractului si circumstantele care impiedica executarea contractului se obliga reciproc reciproca odata ce circumstantele au devenit cunoscute. Despre toate circumstantele care impiedica executarea contractului partile se obliga reciproc odata ce circumstantele au devenit cunoscuta sa se informeaza reciproc fara intarziere.
Partile contractante convin sa solutioneze orice litigiu printr-o negociere directa pe o baza pasnica.
In cazul in care nu sunt in masura sa solutioneze litigiile legate de delegarea domeniului, acestia se supun deciziei deciziei organului competent, si accepta ca Furnizorul nu este responsabil pentru executarea deciziei privind solutionarea alternativa a litigiilor.
Partile contractante stabilesc in cazul eventualelor litigii competenta exclusiva a instantelor de judecata pe cea mai apropiata de sediul Furnizorului, legea aplicabila fiind cea maghaira. Limba contractului este limba Romana, in caz de neconcordanta avand inatatea versiunea maghiara a acestuia, pe care o puteti accesa pe linkul https://unas.hu/terms
Daca exista o neconcordanta sau o contradictie intre aceste clauze contractuale si contract individual de servicii (de exemplu, pe baza unei comenzi), se va aplica cele din contractul individual de servicii.
Dispozitiile Codului civil prevaleaza asupra aspectelor care nu sunt reglementate de prezenta Termeni si conditii.