cross
cross
cross
Termeni şi condiţii
1. Subiectul contractului
Firma UNAS Online S.R.L. [Sediu: H-9400 Sopron, Major köz 2. I/15, Cod fiscal: 14114113-2-08] (numit în continuare: Prestator) oferă pentru abonaţii serviciilor (numit în contiunare: Client) serviciile determinate în prezentul CGC, cu condiţiile formulate. Prestatorul îşi rezervă dreptul de a modifica aceste condiţii a serviciilor şi de a modifica taxa serviciilor, fără efect retroactiv.
2. Serviciile oferite de prestator
Serviciu SHOP: serviciu de magazin online, care oferă pe o interfaţă separată pentru Client posibilitate de prezentare şi vânzare de produse, iar pentru vizitatori posibilitate de orientare şi comandare.
Serviciu CMS: serviciu de pagină web, care oferă ajutor pentru Client în inserarea texturilor, imaginilor sau alte datelor. Pe lângă aceasta pot fi utilizate mai multe funcţiuni încorporate.
Serviciu PLAZA: serviciu de piaţă pe internet, care oferă pe o suprafaţă comună cu structură categorizată pentru Client posibilitate de prezentare şi vânzare de produse, iar pentru vizitatori posibilitate de orientare şi comandare.
Serviciu DOMAIN: după nevoile Clientului Prestatorul va proceda şi în cazul delegării unui domeniu, indicat de către Client. Lista actuală a terminaţiilor de domeniu este afişat pe pagina Prestatorului.
Serviciu HOSTING: găzduire web şi servicii legate de aceasta, care pot fi folosite de către Client pentru deservirea paginilor web, şi aplicaţiilor online. Serviciile legate: serviciul DOMAIN, adrese de e-mail legate de domeniu, acces POP3, utilizatori FTP, baze de date MySQL.

Prestatorul oferă serviciile SHOP, CMS, PLAZA, DOMAIN sau HOSTING pentru Client, în continuare servicii. Serviciile oferite de Prestator sunt disponibile pe servere, care sunt aşezate în afara sediului, în mediu potrivit, conform normativei. Prestatorul poate să transfereze serviciile Clientului între serverele, în funcţie de exploatare. Prestatorul îşi rezervă dreptul de a modifica parametrile tehnice şi lăţimea de bandă a serverului, fără anunţ prealabil. Prestatorul asigură o interfaţă administrativă pentru setarea serviciilor. Pentru solicitarea serviciilor Clientul completează formularul de înregistrare sau de comandare, şi cu trimiterea formularului acceptă cele descrise în prezentul CGC. Serviciul SHOP poate fi solicitat de către firme şi întreprinzători individuali, care conform legilor au autorizaţia necesară. Verificarea autorizaţiilor este competenţa autorităţiilor de specialitate în exclusivitate. Firma noastră nu verifică, nu poate să verifică autorizaţiile, astfel nu-şi luăm responsabilitate la daunele cauzate din lipsa autorizaţiilor. În cazul înregistrării la serviciul SHOP şi CMS, pentru Client este asigurat o perioadă de testare timp de 14 zile, care este oferit pentru deciderea utilizării serviciilor. Dacă în perioada de testare Clientul nu semnalează intenţia de abonare, atunci Prestatorul şterge serviciile înregistrate din baza de date şi contractul prezent îşi pierde valabilitatea automat. Serviciile în timpul perioadei de testare pot fi utilizate gratuit de către Client. Clientul aprobă faptul, că perioada de testare poate fi folosit numai cu intenţia de deschidere a magazinului, dacă se dovedeşte intenţie deosebită (copiere proprietate intelectuală, spionaj comercial, etc ..), atunci Prestatorul şterge imediat serviciile, iar Clientul îşi luă angajamentul de plată a despăgubirii, stabilit de către Prestator. În funcţie de mărimea contravenţiei Prestatorul poate să iniţiează procedeu juridic pentru restituire. Pentru utilizarea serviciilor SHOP şi CMS este nevoie de legătură internet şi program navigator. Browserele recomandate sunt publicate pe pagina web a Prestatorului. Dacă Clientul foloseşte navigatori deosebite, atunci îşi luă răspunderea pentru pagubele întâmplătoare. În cazul solicitării serviciului SHOP Clientul poate să seteze caracteristicile produsurilor şi a magazinului, poate să încarce stocul de mărfuri pe o interfaţă administrativă personală proprie. În cazul solicitării serviciului CMS Clientul poate să seteze caracteristicile mai importante a paginii web, poate să încarce conţinutul paginii pe o interfaţă administrativă personală proprie.
3. Drepturile şi obligaţiile clientului
Clientul poate să utilizeze serviciile pe toată durata zilei, pe tot parcursul săptămânii în scop propriu sau firmei. Clientul nu poate să utilizeze serviciile pentru activităţi, care lovesc în drepturile de personalitate, care sunt interzise prin lege, sau sunt provocatori. În serviciile SHOP şi PLAZA pot fi vizualizate numai produse, care nu jignesc interesul Prestatorului şi comercializarea cărora nu se loveşte în lege sau regulament. În serviciul CMS pot fi vizualizate numai informaţii, care nu jignesc interesul Prestatorului şi afişarea lor nu se loveşte în lege sau regulament. În serviciile SHOP şi PLAZA nu pot fi comercializate produse, care nu a fost autorizate de către distibuitorul, care comercializează produsul respectiv în exclusivitate (dacă există). Clientul nu poate să transmite serviciile terţiilor, nici gratuit, nici prin compensaţie fără lipsa permisiunii Prestatorului. Clientul este dator ca să anunţă fără întârziere Prestatorul despre greşelile apărute, legat de servicii. În cazul solicitării serviciului DOMAIN, după desfiinţarea contractului costul întreţinerii a domainului solicitat îi revine Clientului. În cazul modificării datelor, Clientul este dator ca să anunţă schimbările, care au fost stabilite în contract. Pentru pagubele cauzate din neglijare Prestatorul nu îşi luă responsabilitate. Prestatorul primeşte anunţurile numai de la adresa de e-mail, stabilită de către Client, şi vor fi trimise la această adresă informaţiile legate de servicii. De aceea Clientul îşi luă angajamentul la stabilirea adresei de e-mail reale, şi la anunţare în cazul modificării adresei de e-mail. Clientul este dator ca să păstreze secret codurile, utilizatorii necesare pentru utilizarea serviciilor, astfel Clientul îşi luă angajamentul la pagubele cauzate de utilizări ilegitime. Clientul îşi luă responsabilitatea pentru legalitatea informaţiilor transmise prin reţea sau plasate pe serverile Prestatorului.
4. Drepturile şi obligaţiile prestatorului
Prestatorul este dator de a reacţiona la anunţuri făcute de Client în 3 zile de lucru, dacă Clientul nu are datorie neachitată. Între Prestator şi Client modul primar de comunicaţie este corespondenţa electronică. Fără convenţie sau obligaţie altă Prestatorul nu este dator ca să primească anunţ de la Client sau să trimită informaţii pentru Client în loc de scrisoare electronică. Prestatorul se obligă să asigure accesibilitatea serviciilor curent, dar nu-şi luă răspunderea pentru greşeli involuntare. Prestatorul este dator de a înlătura greşelile în 5 zile de lucru, care produc căderea serviciilor. Prestatorul nu-şi luă responsabilitate materială pentru greşelile tehnice, care produc căderea serviciilor, nu are obligaţie de despăgubire. În cazul serviciului HOSTING Prestatorul se obligă să asigure pentru Client o găzduire web fără reclame, apoi Prestatorul se obligă să întreţine şi domainurile, subdomainurile legate de găzdurie, dacă Clientul solicită. În cazul serviciilor celălalte Prestatorul este îndreptăţit să plaseze publicităţile sale pe interfaţa serviciilor. Pentru înlâturarea acestor publicităţi Prestatorul poate socoti o taxă în plus. Prestatorul este îndreptăţit să impune o taxă de serviciu suplimentară, în caz extrem să limiteze, interzice serviciile, dacă Clientul ocupă resursele în măsură mai mare decât mediul, sau sarcina cauzată este periculos pentru asigurarea permanentă a serviciilor. Prestatorul este îndreptăţit să anuleze, suspende sau să limiteze serviciile, dacă conţinutul plasat de către Client pe serverile Prestatorului, activitatea exercitată de către Client sau declanşat de alţi în mod indirect, activităţi din direcţia altor utilizatori de internet, care pun în pericol siguranţa, funcţionabilitatea reţelei, serverilor Prestatorului, inclusiv cazurile serviciilor, care produc sarcini mai mari decât mediul privind serverele şi reţea. Prestatorul este îndrepăţit, în cazul serviciului HOSTING, să limiteze trimiterea e-mail legat de găzduire, dacă Clientul utilizează pentru trimiterea reclamelor necerute. Prestatorul nu-şi luă răspunderea pentru pierderea de informaţii sau suprasolicitare, care sunt provocate de funcţionarea reţelei internet, sau pentru întreruperea serviciului cauzat de terţi. Prestatorul în anumite intervaluri de timp face o salvare de siguranţă a datelor, fişierilor, setărilor executate pe serverile sale, şi face totul privind protejarea datelor Clientului. Prestatorul este îndreptăţit să suspende sau să denunţe serviciile, fără anunţarea simultană a Clientului, dacă observă conţinut sau activitate, care lovesc deontologia de internet sau sunt ilegale. Prestatorul nu-şi luă răspunderea pentru conţinutul afişat de către Client sau pentru activităţile Clientului. Tehnologia serviciilor SHOP şi PLAZA asigură pentru Client posibilitate de prezentare şi comercializare de produse, iar pentru vizitatori posibilitate de orientare şi comandare. În consecinţă Prestatorul deţine numai rolul intermediar, astfel îi revine Clientului responsabilitatea pentru vânzare-cumpărare şi pentru autenticitatea produsurilor şi serviciilor aflate în magazinul personal şi pe piaţă. Punerea în ordine a anumitelor litigii legate de comerţ se desfăşoară numai între Client şi cumpărător, sau între Client şi autoritate de specialitate, conform legilor. Prestatorul se obligă să asigure protejarea bazelor de date, salvarea datelor, dezvoltarea permanentă, dar nu-şi luă răspunderea pentru pagube cauzate de funcţionarea internetului, hardverului, software-ului, pagube cauzate de greşeli de reţea, sau pagube, care sunt provocate de Client utilizând greşit administrarea magazinului. Prestatorul poate să modifice platformele, să dezvolte, îngusteze, grupeze funcţiile serviciilor oricând, fără anunţ prealabil, unilateral.
5. Protejarea datelor
Declaraţia de protecţie a datelor este accesibilă continuu la adresa următoare: https://unas.eu/ro/privacy_policy
6. Taxa serviciilor
Prestatorul oferă serviciile după tariful valabil de totdeauna, care este afişat pe pagina web. Preţurile sunt valabile numai în cazul exploatării obişnuite. Exploatarea nu este considerată obişnuită, dacă numărul descărcărilor de pagini depăşeşte zilnic valoarea de 10.000. Prestatorul poate să modifice unele tarife cu termen imediat unilateral anual maxim de patru ori. Prestatorul îşi rezervă dreptul să nu modifice taxa serviciilor comandate înainte de modificarea tarifelor. Preţurile reduse conţin reducere de o singură dată, în cazul perioadei următoare trebuie să fie plătit preţul normal, fără reducere. Prestatorul poate să emite factură sau aviz în maxim 60 zile înainte de ziua scadentă a serviciilor, în alte cazuri este valabil acordul comun prealabil. Clientul este dator de a vira, după acord prealabil, în 14 zile taxa serviciilor pe contul Prestatorului conform facturii sau avizului trimis de către Prestator. În funcţie de modificarea cerinţei Clientului, Prestatorul eliberează factură despre diferenţa dintre taxa plătită şi taxa efectivă. Dacă delegarea domainului nu va fi reuşită din cauze involuntare de Prestator, atunci Prestatorul poate socoti taxă specială pentru avalizarea cheltuielilor de procedeu. În cazuri de restanţă peste 14 zile Prestatorul suspendă serviciile până achitare, şi poate fi socotit dobândă de întărziere de către Prestator. După apreciere individuală Prestatorul poate să suspendeze toate serviciile Clientului (SHOP, CMS, PLAZA, DOMAIN, HOSTING, etc...) în funcţie de restanţă. În cazul serviciului DOMAIN Prestatorul poate să limiteze, suspende, denunţeze serviciul după 1 zi de restanţă, conform legilor legat de terminaţia domainului selectat. Poate fi socotit de către Prestator o taxă specială pentru restabilirea serviciului suspendat sau denunţat. În cazurile de restanţă peste 21 zile obligaţia este preluată de partenerii recuperatori Prestatorului, conform codului civil. Taxa de recuperare este datoria Clientului neplătitor, care va fi trecut în factura emisă de recuperator. Clientul permite Prestatorului să afişeze datele pe lista datornicilor, pe internet, în cazul restanţei peste 21 zile.
7. Desfiinţarea serviciilor
Cu acceptarea prezentului CGC, contractul va fi încheiat pe durată nedeterminată. Clientul poate să denunţe serviciile oricând cu termen imediat. În astfel de caz Prestatorul şterge cu termen imediat toate serviciile şi vor fi indisponibile. Dacă Clientul are plată neachitată, atunci serviciile pot fi denunţate cu achitarea unei taxe speciale. În astfel de cazuri Prestatorul emite factură nouă, în care apare taxa serviciului între ziua scadentă şi ziua denunţării, apoi taxa specială. În cazul denunţării serviciului de către Client taxa serviciului nu va fi retransferată. Prestatorul poate să denunţe serviciile cu termen imediat în cazuri justificate, iar în ziua scadentă fără motivare. În cazul denunţării serviciilor, perioada de testare poate fi considerată de către Prestator ca perioadă de prestaţie. În cazul denunţării serviciilor cu ziua scadentă, perioada de prestaţie va fi expirată înainte cu 2 săptămâni de ziua scadentă de facturare, astfel Prestatorul poate să şterge serviciile în perioada de 2 săptămâni, înainte de ziua scadentă de facturare. Prestatorul îşi rezervă dreptul de a exclude din serviciile persoanele, care publică informaţii neclare, derutante, înşelătoare, care nu satisfac obligaţiile conform legilor, păcălesc sau păgubesc vizitatorii. Serviciul va fi denunţat cu termen imediat, dacă taxa serviciului nu va fi achitată. Denunţarea contractului nu scuteşte Clientul de la plata datoriei. Dacă Clientul depune o solicitare în legătură cu serviciul DOMAIN, în care sesizează transferarea domainului la o altă societate de prestări servicii, atunci Prestatorul denunţă cu termen imediat serviciul, adică şterge serviciile DOMAIN şi HOSTING din sistem, şi vor fi indisponibile, de aceea Clientul înainte de depunerea solicitării transferului este dator să salveze datele necesare pentru el. Pentru neglijarea salvării Prestatorul nu-şi luă nici un fel de responsabilitate.
8. Program de Partener
Prestatorul asigură posibilitatea pentru clienţii înregistraţi de a recomanda serviciile prestatorului pentru terţi, numit în continuare Program de Partener. Pot lua parte la acest Program de Partener firme, întreprinzători individuali şi persoane fizice, numiţi în continuare Parteneri. Partenerul declară, că dispune de o pagină web, care este potrivită pentru afişarea publicităţilor, sau dispune de o clientură, pentru care poate recomanda serviciile. Clienţii intermediate de către Partener sunt identificate de către Prestator prin hyperlink, sau prin indicarea codului de recomandare. După înregistrarea Clientului intermediat, şi după plata comenzii în termen stabilit, Partenerul este indreptăţit să primească comision stabilit din suma finală netă a comenzii. Despre mărimea actuală a comisionului, şi despre perioada actuală de achitare a comisionului Partenerul este informat pe interfaţa interioară a Programului de Partener. Comisionul poate fi valorificat pentru achitarea serviciilor Prestatorului, sau în cazul firmelor, sau întreprinzătorilor individuali comisionul poate fi plătit de către Prestator în schimbul unei facturi, peste suma indicată pe interfaţa interioară a Programului de Partener. Partenerul declară, că publicităţile de recomandare nu vor afişate pe pagini, care nu au conţinut, sau care functionează tehnic greşit, sau conţin virusuri, programe, software-uri nedorite, conţinuturi pornografice, conţinuturi care lovesc în drepturile, sau este jignitor pentru grupuri etnice, politice, naţionale, sau alte grupuri, şi este prejudiciabil privind drepturile Prestatorului. Mai departe Partenerul declară, că codurile de recomandare vor fi transmise pentru viitorii Clienţi în mod legal, care nu jigneşte interesul Prestatorului. Dacă motivul excluderii iese la iveală după încheierea contractului, atunci Prestatorul este îndreptăţit să anuleze contractul cu termen imediat, şi să reţine comisionul acumulat. Pentru aceasta Prestatorul este îndreptăţit, ca să verifice, controleze oricând pagina web a Partenerului. Prestatorul este dator de a afişa comisionul obţinut pe interfaţa interioară a Programului de Partener, şi de achita factura despre comision în termen de 14 zile.
9. Alte dispoziţii
Acceptând prezentul CGC limba contractului încheiat este română, contractele încheiate nu vor fi înregistrate de către Prestator. Pentru încheierea contractului Clientul acceptă contractul pe parcursul înregistrării sau comenzii prin completarea şi trimiterea formularului pe pagina Prestatorului, ceea ce înseamnă comandarea serviciilor de către Client, adică acceptarea ofertei Prestatorului legat de încheierea contractului. În cazul întrebărilor, care nu apar în CGC dispoziţiile Codului Civil sunt competente. Părţile contractante se învoiesc să aranjează discuţiile întâmplătoare pe cale pasnică. Dacă aranjarea discuţiilor legate de delegarea domainului se încheie fără succes, atunci părţile se supun deciziei forumului soluţionarea alternativă a disputelor, şi aprobă faptul, că Prestatorul nu este responsabil pentru decizia forumului alternativ. În alte cazuri părţile se supun deciziei judecătoriei, conform jurisdicţiei după sediul Prestatorului. Dacă sunt diferenţe dintre condiţiile contractului şi contractul de prestiţie încheiat eventual separat în subiectul respectiv, atunci sunt competente cele incluse în contractul de prestiţie. Versiunea cea mai nouă a CGCului este disponibil pe pagina Prestatorului. Prestatorul este îndreptăţit să modifice oricând unilateral CGCul şi în cazuri specificate, privind regulamentul, Prestatorul trimite înştiinţare prin e-mail pe adresa de e-mail a Clientului, care a fost indicată ca adresă de contact. Utilizarea serviciilor şi după modificare înseamnă acceptarea modificărilor CGCului.